Σας απέλυσαν;
Μάθετε τα δικαιώματά σας!

Σας είπαν «ή υπογράφετε ατομική σύμβαση ή απολύεστε»; Σας χρωστούν μισθούς;  Αποζημίωση; Δε σας πλήρωσαν το δώρο Χριστουγέννων ή το επίδομα αδείας;

Είστε έγκυος ή λεχώνα; Δεν ξέρετε πώς να διεκδικήσετε την άδειά σας;

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ν. 3198/1955 θεσπίζει δύο αποκλειστικές προθεσμίες:

Τρίμηνη για την αγωγή επιδικάσεως αξιώσεων του εργαζόμενου από άκυρη απόλυση και

Εξάμηνη για την αγωγή επιδικάσεως της νόμιμης αποζημιώσεως σε περίπτωση που ο εργαζόμενος θεωρεί την καταγγελία έγκυρη.

Μη χάσετε τις προθεσμίες ! Και στις δύο περιπτώσεις η εκπρόθεσμη επίδοση της αγωγής συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη απόρριψη της ως απαράδεκτης.

Η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από το χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως, ενώ

Η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστη απαιτητή η αποζημίωση.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΣΗΜΕΡΑ  ΣΤΟ 

801 700 77 30 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ