Επιτάχυνση διαδικασίας αποβολής από το μίσθιο

 

Επιταχύνεται πλέον η διαδικασία αποβολής του δύστροπου ενοικιαστή από το μίσθιο.

Με το νέο νόμο  4055/2012 που τέθηκε σε ισχύ από 2 Απριλίου 2012, οι ιδιοκτήτες αποκτούν πλέον ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια τους που τους επιτρέπει με σύντομες  διαδικασίες να απαλλαγούν από τους κακοπληρωτές ενοικιαστές.

Ειδικότερα, απαιτούνται μόλις τρία βήματα, προκειμένου ο εκάστοτε ιδιοκτήτης απαλλαγεί από το βάρος των ασυνεπών ενοικιαστών:

 

1ο βήμα: Εξώδικη όχληση 15 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης διαταγής απόδοσης. Με το προηγούμενο καθεστώς απαιτούταν ένας τουλάχιστον (1) μήνας

 

2ο βήμα: Υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου, στην οποία ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα να σωρεύσουμε και αίτημα καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών και οφειλών προερχόμενων από ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Πλέον με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται χρόνος και χρήμα!!

Να θυμίσουμε ότι πριν από την  αλλαγή αυτή, προκειμένου να εισπράξει ο ιδιοκτήτης τα οφειλόμενα ποσά έπρεπε να υποβάλλει και αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής.

 

3ο βήμα: Επίδοση της διαταγής απόδοσης μία και μόνη φορά, ενώ πριν απαιτείτο η επίδοση της δύο φορές.

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η διαταγή απόδοσης αποτελεί εκτελεστό τίτλο (απόγραφο), από την στιγμή της έκδοσης της και συνεπώς με την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας αρχόμενης από την επίδοση της μπορούμε πλέον να προβούμε σε εκτέλεση (κοινώς αλλαγή κλειδαριάς), παρουσία του δικαστικού επιμελητή, του ιδιοκτήτη και του αστυνομικού οργάνου.

 

Πλέον  η έξωση δεν είναι μία χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε έναν καλά καταρτισμένο δικηγόρο, μέλος του δικτύου μας, ο οποίος θα φροντίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ελευθέρωση του ακινήτου σας.

 


0 Comments

Be the first to leave a reply!

Leave a Comment