Συντόμευση εκδίκασης εργατικών διαφορών

 

Με τον νέο νόμο 4055/2012, επιταχύνεται ο προσδιορισμός των αγωγών που αφορούν άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Πιο αναλυτικά, οι αγωγές αυτές προσδιορίζονται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών, κι εφόσον αναβληθεί η συζήτηση κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αυτή προσδιορίζεται εκ νέου για να συζητηθεί υποχρεωτικά εντός πάλι εξήντα (60) ημερών.

 

Επίσης, εφόσον κατατεθούν και ασφαλιστικά μέτρα στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου έχει κατατεθεί η αγωγή, η συζήτηση αυτών γίνεται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα ημερομηνία και δεν επιδέχεται αναβολής.

 

Με τον τρόπο αυτό, οι ακύρως απολυθέντες εργαζόμενοι δύνανται να διεκδικήσουν μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεση τους μετά από πολλούς μήνες ή χρόνια.


0 Comments

Be the first to leave a reply!

Leave a Comment