Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών.

Ο χρήστης του ιστοτόπου τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του  υπευθύνου της σελίδας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Χαρακτήρας Ιστοτόπου

Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός και αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού για νομικά θέματα και της επικαιρότητας και ανταλλαγής ιδεών. Δεν στοχεύει στην κατ’ επάγγελμα ή έμμισθη παροχή Νομικών/Δικηγορικών Συμβουλών. Ο ιστότοπος δεν χρεώνει την θέασή του από τους επισκέπτες.

Τα θέματα που αναφέρονται πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γενικές αναφορές διηγηματικού και όχι νομικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή πρόταση ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο.

Ο ιστότοπος δε φιλοξενεί κακεντρεχή, υβριστικά και ρατσιστικά σχόλια και διατηρεί το δικαίωμα να τα αφαιρεί ανά πάσα στιγμή. Αν κάποια ανάρτηση στον ιστότοπο  σας ενοχλεί ή σας προσβάλει αποστείλετε email στο Διαχειριστή στο help@lawbudget.gr

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση ή τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Νομικές συμβουλές παρέχονται μόνο έναντι αμοιβής. Σχέση εντολέα – δικηγόρου ιδρύεται μετά από σχετική συμφωνία και όχι με την επίσκεψη στον ιστότοπο ή την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τεκμαίρεται αμάχητα ότι απαντήσεις σε ερωτήματά σας είναι προσωπικά, δίνονται με σκοπό την έναρξη διαλόγου και δεν αποτελούν νομική συμβουλή, παρά μόνο εφόσον έχει ιδρυθεί σχέση εντολέα-δικηγόρου. 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες του Ιστοτόπου, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), ο Διαχεισριστής  δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Ο Διαχειριστής δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της για τους ακόλουθους σκοπούς :

  • Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω
  • Ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών και βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών του Δικηγορικού γραφείου του Διαχειριστή.
  • Ενημέρωση για νέες υπηρεσίες
  • Προβολή των υπηρεσιών του Δικηγορικού γραφείου, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών γνώμης, ή με κάθε τρόπο προώθηση των υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικηγόρου από απόσταση, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των χρηστών.

Δικαιούστε να εγγραφείτε στη λίστα των αποδεκτών ενημερωτικών ειδήσεων (Newsletter). Σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή του στο δικό του αρχείο θα είναι ο Δικηγόρος Αθηνών Χρίστος Κ. Χριστόπουλος  που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 46, ΤΚ 10682, τηλ. 801 700 77 30 (κλήση με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο) όπου θα είναι εγκατεστημένο και το αρχείο. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter).  Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η αλληλογραφία καθώς και τα στοιχεία που παρέχουν οι χρήστες καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο και δεν θα μεταβιβασθούν σε κανένα τρίτο, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλει ο νόμος. Οι χρήστες οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους και οι αποδέκτες των ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έχουν τα εξής Δικαιώματα Α- Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του υπευθύνου επεξεργασίας,  Β- Το δικαίωμα πληροφόρησης για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας,  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ)Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.  Γ- Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, Δ- Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ε- Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις του.

 

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού. Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων.

 

Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Διαχειριστή του ιστοτόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@lawbudget.gr ή στο τηλέφωνο 801 700 77 30 αφήνοντας τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να ταυτοποιηθεί στη λίστα παραληπτών.

 

Σε περίπτωση κλήρωσης δώρου

1)      Οι συμμετέχοντες έχουν όλα τα παραπάνω δικαιώματα

2)      Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα απευθύνει στο κοινό και καλεί όσους από τους αυτούς επιθυμούν, να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Επειδή ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσδοκά να χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις αυτές για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, προτίθεται να κάνει ηλεκτρονική κλήρωση ενός δώρου, που θα απονεμηθεί σε έναν από τους συμμετέχοντες στην κλήρωση που θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και του οποίου το όνομα θα κληρωθεί.

3)      Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι λάβουν μέρος στην έρευνα αποστέλλοντας συμπληρωμένο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία που τους ταυτοποιούν ως αποστολέων του ερωτηματολογίου.

4)      Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει και το δελτίο συμμετοχής κενό για να συμπληρώσει ο συμμετέχων τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση email). Οι ερωτήσεις θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει εκτίμηση του προβλήματος που απασχολεί τον συμμετέχοντα ενώ τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή απάντησης ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο. Από το ίδιο απόρρητο καλύπτεται ο συσχετισμός των ερωτήσεων με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

5)      Το δώρο και η χρήση του δώρου διέπεται από τους όρους που θέτει αυτός που το προσφέρει.

6)      Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η να αιτηθεί ο συμμετέχων την παροχή υπηρεσιών. Η συμμετοχή για να είναι έγκυρη προϋποθέτει την απάντηση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της απάντησης αλλά μόνο η σοβαρότητα της απαντήσεως. Απαντήσεις ειρωνικές, υβριστικές, χωρίς νόημα και απαντήσεις άσχετες με τα ερωτηθέντα δεν θα θεωρούνται ως έγκυρες και θα καταστρέφονται αμέσως, χωρίς τα στοιχεία των αποστολέων να συμμετέχουν στην κλήρωση.

7)      Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά και παραλαμβάνεται από τον ίδιο το δικαιούχο από τον Διαχειριστή κατόπιν συνεννοήσεως στο τηλέφωνο 801 700 77 30.

8)      Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της κλήρωσης ή να την ανακαλέσει με δημοσίευσή στο διαδικτυακό τόπο της (www.lawbudget.gr) το αργότερο μια ημέρα προ της κληρώσεως, δηλαδή με τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι οποιεσδήποτε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που θα αποσταλούν μετά την ως άνω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Ενδέχεται όμως να απαντηθούν ακόμα και στην περίπτωση που δεν λάβουν μέρος στην κλήρωση.

9)      Οι εγκυρότητα και η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε συμμετοχή που θα κληρωθεί.  Οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν στην κλήρωση με μία συμμετοχή έκαστος.

10)   Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο ή η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στη κλήρωση, ή δεν εμφανισθεί εντός μηνός από την ημερομηνία κληρώσεως όπως έχει διαμορφωθεί, το δώρο του απόλλυται.

11)   Ο τυχερός νικητής της κλήρωσης, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί ή  παραλάβει το δώρο του, συναινεί και δίνει τη συγκατάθεσή του και επιτρέπει την προβολή και δημοσίευση του ονόματος και επωνύμου του καθώς και φωτογραφιών του στις ανακοινώσεις του δικηγορικού γραφείου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας (www.lawbudget.gr).  Συναινεί να προσέλθει, κατόπιν συνεννόησης για φωτογράφηση. Στις φωτογραφίες θα δύνανται να εμφανίζεται η επωνυμία και το σήμα του δικηγορικού γραφείου.

12)   Ο τυχερός νικητής του δώρου θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στο δικηγορικό γραφείο του Χρίστου Κ. Χριστόπουλου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Πατησίων 46, Αθήνα, ΤΚ 10682, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο.

13)   Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δικηγόρους θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και μόνη αρμόδια για την επίλυση του οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει σχετικά με τη διαδικασία κλήρωσης του δώρου.

14)   Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση του δώρου σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω συμβατικών όρων.

 

 

Διαχείριση του ιστοτόπου

Ο Διαχειριστής του ιστοτόπου μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επισκέπτης του ιστοτόπου διαπιστώσει οποιασδήποτε παράβαση από τη λειτουργία του δεσμεύεται και αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση να αναφέρει στο Διαχειριστή την κατά την κρίση του παράβαση προ οποιασδήποτε αναφοράς σε δημόσια αρχή, προκειμένου ο Διαχειριστής να αποκαταστήσει την παράβαση. Ο επισκέπτης θα ευθύνεται να αποζημιώσει το Διαχειριστή από κάθε ζημία που θα προκαλέσει η  δημοσιοποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Διαχειριστή του ιστοτόπου ή του δικηγορικού γραφείου.

Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται αλλά καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως του εξοπλισμού των χρηστών, άλλων δικτύων  επικοινωνιών ή του μεγάλου αριθμού ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο ταυτόχρονα. Ο Διαχειριστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση του ιστοτόπου, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό του, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία του ιστοτόπου ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου/ επιρροής του Διαχειριστή ή ανεξαρτήτως της  βούλησής του.

Στον ιστότοπο, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών του, μπορεί να  ακολουθηθεί η πρακτική  της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, ο Διαχειριστής δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει  από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία    

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Ο ιστότοπος και το Περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο Περιεχόμενο του ιστοτόπου  συμπεριλαμβάνονται όλα τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου του ιστοτόπου. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου του, είναι ιδιοκτησίας του Διαχειριστή ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από τον εκάστοτε δικαιούχο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο Διαχειριστή μέσω του ιστοτόπους, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία του Διαχειριστή συνιστά εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του ιστοτόπου.

 

 Ευθύνη του Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής εκθέτει στον παγκόσμιο ιστό τον ιστότοπο δοκιμαστικά και άνευ ουδεμίας εγγυήσεως. Οι χρήστες καλούνται να μην τον επισκέπτονται αν δεν τον εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση του ιστοτόπου ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, ο Διαχειριστής  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στον ιστότοπο, ή την χρήση αυτού, δεν γεννούν ευθύνη του Διαχειριστή ή των συνεργατών του. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οτιδήποτε περιέχει ο ιστότοπος παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (as is), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση.

Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο Περιεχόμενο  του ιστοτόπου.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση του ιστοτόπου, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ο επισκέπτης του ιστοτόπου υποχρεούται, να μην εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν ο επισκέπτης του ιστοτόπου τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει το Διαχειριστή για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.

Απαγορεύεται στους χρήστες η αποστολή/ μεταφορά/ διακίνηση μέσω του ιστοτόπου υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει  παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Εφόσον μέσω του ιστοτόπου είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET («NETIQUETTE»). Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες του ιστοτόπου η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντιτίθενται στην NETIQUETTE.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών του ιστοτόπου με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, ο Διεχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής του μέσω του ιστοτόπου καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων, σεβόμενος την αρχή της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης εκ μέρους του χρήστη  των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στο Διαχειριστή.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του ιστοτόπου, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.