Από το έτος 1998 ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης των περιοχών που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι η καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου, είτε είναι φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε νομικό πρόσωπο, με στόχο το εκάστοτε δικαίωμα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή βάρος) να συνδεθεί με το συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο που αφορά και να αποκτήσει έναν συγκεκριμένο κωδικό, τον λεγόμενο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (εν συντομία ΚΑΕΚ).

 

Ωστόσο, αν και σε ορισμένες περιοχές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, εντοπίζονται σοβαρά σφάλματα στις εγγραφές , με συνέπεια να τίθεται υπό αμφισβήτηση το εκάστοτε δικαίωμά μας και να ελλοχεύει ο κίνδυνος να το απολέσουμε μετά την πάροδο της προθεσμίας.

 

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις σφαλμάτων:

–          Αναγραφή του δικαιούχου ως Αγνώστου, εφόσον δεν δηλώθηκαν τα σχετικά δικαιώματα.

–          Πρόδηλα σφάλματα που αφορούν λανθασμένα στοιχεία του δικαιούχου, του εγγραπτέου δικαιώματος, των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου κλπ

 

Η διόρθωση των σφαλμάτων αυτών γίνεται είτε με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, είτε με δικαστική απόφαση, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, ανάλογα βέβαια με την εκάστοτε περίπτωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προθεσμία για την διόρθωση των ανακριβών εγγραφών είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε κτηματολογικού γραφείου και δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εξωτερικού.

 

Για όλες λοιπόν τις υποθέσεις του κτηματολογίου, ένας εξειδικευμένος δικηγόρος, μέλος του δικτύου μας, θα είναι έτοιμος να σας βοηθήσει και να λύσει κάθε απορία σας ακόμα και να αναλάβει την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.